Kasteelcomplex Strijthagen

Langs de Strijthagerbeek en de Anselderbeek vonden in de 11e of 12e eeuw grootschalige ontginningen plaats, waaruit grote landgoederen als Strijthagen zijn ontstaan. Het oudste kasteel moet uit de 13e eeuw stammen, want de leenregisters uit 1381 noemen Nijt van Birgelen in relatie tot het leengoed Strijthagen. In 1386 koopt Johan Keriszoon Judenkop (? – 1427) het huis Strijthagen van Werner van Schaesberg tot Strijthagen.

Het “huyss zo Strithaghen” wordt in 1510 wederom genoemd en bestaat uit een omgracht en versterkt huis met een aan de westzijde driezijdig gesloten voorburcht.

Na vele verervingen koopt in 1691 de Akense koopman Mathias Gerardus Clotz het “vrij adellijk huis, hof met grond, een brouwhuis met ketel en verdere toebehoren, een maalmolen, het jacht- en visrecht en andere adellijke rechten behorend tot het riddermatig goed”. Clotz laat hoogstwaarschijnlijk de bestaande U-vormige hoeve (ver)bouwen. De muurankers in de hoeve met de aanduiding van het jaartal 169? duiden daar op.

Het oudste deel van de hoeve, de noordelijke vleugel, dateert uit de 16e eeuw, de westelijke vleugel uit de 18e eeuw en zuidelijke vleugel uit de late 17e eeuw. Op de laatste vleugel sluit aan het eveneens uit de 17e eeuw daterende hogere poortgebouw met een valbrug over de gracht aan.

Van Clotz laat zijn nieuwe bezit ook voor wat betreft het versterkte huis naar de eis van de tijd verbouwen tot een modern en representatief huis waarin het oorspronkelijke versterkte huis herkenbaar in blijft. Het oorspronkelijke zadel(?)dak wordt gewijzigd in een mansardekap. De huidige grote vensteropeningen van het kasteel worden in het bestaande muurwerk uitgebroken en voorzien van meer-ruits vensters. Aan de westzijde komt de huidige bordestrap met aansluitend de ingangspartij en aan de vijver(oost)zijde het terras met symmetrische trappartij.

Het kasteel met rentmeesterswoning worden in 2000 en de hoeve in 2002 door de gemeente Landgraaf verkocht aan park Wereldtuinen Mondo Verde. Na het faillissement van het park in 2007 blijft het kasteelcomplex ongebruikt. In 2013 koopt de gemeente het kasteelcomplex uit de failliete boedel met het oogmerk een koper te vinden die het kasteelcomplex in gebruik zou nemen en de toekomst veilig kon stellen.

De gemeente Landgraaf verkoopt het kasteelcomplex in 2016 aan de huidige eigenaren Alexander en Katja Taratynov.

Kasteel Strijthagen

Russisch kunstcentrum

Waar vroeger de Limburgse kunstenaar Aad de Haas nog leefde en werkte, daar is nu de Russische kunstenaarsfamilie Taratynov neergestreken. Alexander Taratynov is al jaren een succesvol beeldhouwer en zijn vrouw Katja is een getalenteerde schilderes.