Geschiedenis


KASTEELCOMPLEX STRIJTHAGEN

 

   Langs de Strijthagerbeek en de Anselderbeek vonden in de 11e of 12e eeuw grootschalige ontginningen plaats, waaruit grote landgoederen als Strijthagen zijn ontstaan. Het oudste kasteel moet uit de 13e eeuw stammen, want de leenregisters uit 1381 noemen Nijt van Birgelen in relatie tot het leengoed Strijthagen. In 1386 koopt Johan Keriszoon Judenkop (? – 1427) het huis Strijthagen van Werner van Schaesberg tot Strijthagen.

   Het “huyss zo Strithaghen” wordt in 1510 wederom genoemd en bestaat uit een omgracht en versterkt huis met een aan de westzijde driezijdig gesloten voorburcht.

   Na vele verervingen koopt in 1691 de Akense koopman Mathias Gerardus Clotz het “vrij adellijk huis, hof met grond, een brouwhuis met ketel en verdere toebehoren, een maalmolen, het jacht- en visrecht en andere adellijke rechten behorend tot het riddermatig goed”. Clotz laat hoogstwaarschijnlijk de bestaande U-vormige hoeve (ver)bouwen. De muurankers in de hoeve met de aanduiding van het jaartal 169? duiden daar op.

Het oudste deel van de hoeve, de noordelijke vleugel, dateert uit de 16e eeuw, de westelijke vleugel uit de 18e eeuw en zuidelijke vleugel uit de late 17e eeuw. Op de laatste vleugel sluit aan het eveneens uit de 17e eeuw daterende hogere poortgebouw met een valbrug over de gracht aan.

   Van Clotz laat zijn nieuwe bezit ook voor wat betreft het versterkte huis naar de eis van de tijd verbouwen tot een modern en representatief huis waarin het oorspronkelijke versterkte huis herkenbaar in blijft. Het oorspronkelijke zadel(?)dak wordt gewijzigd in een mansardekap. De huidige grote vensteropeningen van het kasteel worden in het bestaande muurwerk uitgebroken en voorzien van meerruits vensters. Aan de westzijde komt de huidige bordestrap met aansluitend de ingangspartij en aan de vijver(oost)zijde het terras met symmetrische trappartij.

   Aansluitend op de zuidwesthoek van het kasteel wordt in de periode 1710 - 1720 een bouwdeel gebouwd (of verbouwd?) naar ontwerp van de Akense architect Laurenz Mefferdatis. Dit bouwdeel wordt in de regel de Rentmeesterswoning genoemd.

Voor het kasteel komt een prominente brug, die nu nog in de bestrating met afwijkend materiaal is aangeduid.

   In 1811 wordt in verschillende kranten een advertentie voor de verkoop van het kasteelcomplex geplaatst. Het wordt beschreven als een herenhuis, een hof, een nederhof met woning voor een pachter, bedrijfsgebouwen, een molen met twee molenraderen, een moestuin, weilanden, boomgaarden, akkers en een bos doorsneden door wandelpaden, versierd met tempels, grotten, beelden en obelisken en verschillende vijvers.

   In 1899 wordt het kasteelcomplex verkocht aan Friederich Honingmann, eigenaar van de Oranje-Nassaumijnen in Heerlen. In deze periode werd het koetsiershuisje met zijn kleine hoektorentjes aan de noordzijde van de hoeve gebouwd. Honingmann verkoopt in 1917 het kasteelcomplex aan de NV Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed Oranje-Nassau (O.G.O.N.) te Heerlen. Na de Tweede Wereldoorlog besluit de directie van de Oranje Nassaumijnen om het kasteel beschikbaar te stellen aan de kunstenaar Aad de Haas, die in 1972 op het kasteel overlijdt.

   In 1976 wordt het kasteel door de gemeente Schaesberg aangekocht van Oranje-Nassau Vastgoed BV (opvolger van de OGON B.V.). Door ingrijpende restauratie wordt de schade door de mijnbouw hersteld.

   De watermolen wordt in 1984 verkocht aan Aannemingsbedrijf J.C.J. Jongen Heerlen BV. te Schaesberg, waarmee de eeuwenlange band met het kasteelcomplex wordt beëindigd.

   Het kasteel met rentmeesterswoning worden in 2000 en de hoeve in 2002 door de gemeente Landgraaf verkocht aan park Wereldtuinen Mondo Verde. Na het faillissement van het park in 2007 blijft het kasteelcomplex ongebruikt. In 2013 koopt de gemeente het kasteelcomplex uit de failliete boedel met het oogmerk een koper te vinden die het kasteelcomplex in gebruik zou nemen en de toekomst veilig kon stellen.

   De gemeente Landgraaf verkoopt het kasteelcomplex in 2016 aan de huidige eigenaren Alexander en Katja Taratynov. Zij ontwikkelden kunstcentrum Artland in het Strijthagen complex.

 

© ArtLand.top. All rights reserved. Kasteel Strijthagen. Strijthagen. Rouenhof 17-21, Landgraaf, Limburg. Nederland.